شناسايي وضعيتهاي اضطراری - ایزو


1-هدف : هدف ازتدوين اين روش اجرايي شناسايي وضعيتهاي اضطراري براي کسب آمادگيهای لازم، پيشگيري و نحوه واكنش در شرايط اضطراري و حوادثی كه ميتواند منجر به بروز پيامد های ناگوار بر محيط زيست و بحرانهای انسانی گردند، مي باشد كه گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ويژه آمادگي و واکنش در وضعيتهای اضطراری و بحرانی درصورت بروز هريك از حالات اضطراري بتوانند واكنش مناسب نشان دهند و در به حداقل رسانيدن خسارت وارده به سلامتي انسانها و يا محيط زيست نقش موثري ايـفــا نمايند ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل کليه فعاليتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
شرايط اضطراري : حوادثی است که در اثر رخداد و عملکرد های طبيعی و انسانی بطور ناگهانی بوجود می آيد و مشقت، سختی و خساراتی را به يک مجموعه يا جامعه انسانی تحميل می کند و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراری دارد ایزو
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
5-1- شناسايي وضعيت هاي اضطراري :
- سرپرست ايمني بهداشت درخصوص شناسايي موارداضطراري كليه مكانها ، ساختمان هاي مجموعه خالص سازان و هر نوع شرايط اضطراري مرتبط با فعاليت هاي شركت كه مي تواند منجر به بروز پيامد هاي زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي گردد اقدام نموده و طرحهاي مقابله با هر يك را تدوين نمايد ایزو
5-2-تهيه نقشه هاي شرايط اضطراري:
نقشه هاي شرايط اضطراري شركت مي بايست شامل موارد ذيل باشند:
- نقاط خطرناكي كه به طور بالقوه منجر به بروز شرايط اضطراري در هر يك از واحد ها می شود در نقشه مشخص مي گردد ایزو(بطور مثال،خطر آتش سوزي، انفجار، سقوط ، برق گرفتگي ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو)
- نقاط امن (Meeting Points) که در شرايط اضطراري، پرسنل بتوانند به آن مكانها پناه ببرند ایزو
- نقشه كپسول هاي اطفا، ایزو
5-3- اعــلام وضعــيت اضطــراري :
- هرگونه وضعيت اضطراري نظير بروز آتش سوزي ،‌زلزله ،حملات هوايي و ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزواز طريق پيج و تلفن و يا ساير وسايل ارتباطی به اطلاع كليه كاركنان (جهت پناه بردن به مناطق امن) مي رسد ایزو
5-4-آمادگي و واكنــش در وضعــيت اضــطراري :
- اقدامات لازم جهت مقابله با هريك از شرايط اضطراري مطابق طرح هاي مقابله كه در پيوست همين روش اجرايي وجود دارد صورت مي گيرد ایزو
- ليست تلفنهاي اضطراري شامل تلفن هاي درون سازماني و برون سازماني تهيه و در دسترس كليه پرسنل قرار گرفته است ایزو
- جهت كسب اطمينان ازآمادگي ، آگاهي و صحــت ارتباطــات در وضعيتهاي اضطراري حداقل سالي يكبار مانورهاي لازم انجام گرفته و ارزيابي هايي از عملكرد و ميزان آمادگي كاركنان درشرايط اضطراري به عمل آمده و نتايج آن در واحد ايمني بهداشت مطرح شده و موارد لازم به واحدهاي مختلف ( درصورت نياز) ابلاغ ميگردد ایزو
- قبل از انجام مانور توسط واحد ايمني بهداشت ، سناريوي انجام مانور تهيه و پس از انجام مانورها گزارشي تهيه و درصورت وجود نواقص ، موارد درجلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار مطرح خواهد شد ایزو
- ازكليه حوادث انساني و شرايط اضطراري اتفاق افتاده در سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي (طي فرم گزارش حادثه و شبه حادثه به شماره F-OE-4-25/1) توسط مدير يا سرپرست واحد، گزارش تهيه شده تا بررسی هاي لازم در خصوص آن توسط واحد ايمني بهداشت صورت گيرد ایزو
- كليه پرسنل آموزشهاي مقدماتي اطفاء حريق و كمكهاي اوليه را ديده و بنا به صلاحديد نماينده مديريت نسبت به استمرار اين آموزشها اقدام ميگردد ایزو
- کليه پرسنل با توجه به جدول تجهيزات فردی و عنوان شغلی خود تمامی تجهيزات حفاظت فردی تعيين شده در جدول مذکور را دريافت نموده و طی دريافت تجهيزات فردی، تعهد خود را جهت استفاده از اين تجهيزات و حفظ سلامت خود و نگهداري صحيح اقلام اعلام می نمايند ایزو
- اولين اقدامي كه هر يك از پرسنل در مواجهه با شرايط اضطراري بايد انجام دهند اطلاع رساني سريع و به موقع به انتظامات مي باشد
- جهت داشتن آمادگي كامل در مقابل حوادث كاري و كنترل عوامل زيان آور و بيماري هاي ناشي از كار لوازم حفاظت فردي مناسب براي هر قسمت توسط واحد ايمني بهداشت در فرم هاي جداول وسايل حفاظتي فردي به شماره F-OE-4-21/1 پيشبيني شده و بر اساس كاردكس تحويل وسايل حفاظت فردي به شماره F-OE-4-22/1 و فرم دريافت وسايل حفاظت فردي از انبار به شماره F-OE-4-23/1 تحويل پرسنل مي گردد ایزو
6- سوابق : كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش اجراي كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات :
1-7- دستورالعمل مقابله با آتش سوزي به شماره W-OE-4-07/1
2-7- دستور العمل مقابله با نشت به شماره W-OE-4-08/1
3-7- دستور العمل مقابله با زلزله به شماره W-OE-4-11/1
4-7-دستور العمل مقابله با حملات هوايي به شماره W-OE-4-09/1
5-7- دستور العمل مقابله با بيماري هاي اپيدمي ، عفوني و مسري به شماره W-OE-4-10/1
6-7- دستور العمل مقابله با اسيد سوزي ، سوختگي بخار به شماره W-OE-4-12/1
8- پيوست ها :
1-8- ليست وضعيت هاي اضطراري سازمان به شماره F-OE-4-24/1
2-8- نقشه هاي مربوط به شرايط اضطراري به شماره F-OE-4-40/1
3-8- فرم گزارش حادثه و شبه حادثه به شماره F-OE-4-25/1
4-8- كار دكس تحويل وسايل حفاظت فردي به شماره F-OE-4-22/1
5-8 فرم بازديد كپسول هاي اطفاء حريق به شماره F-OE-4-17/1
6-8 فرم آماري كپسول هاي اطفاء حريق به شماره F-OE-4-18/1
7-8 ليست لوازم جعبه كمك هاي اوليه به شماره F-OE-4-26/1
8-8- فرم تحويل وسايل كمك هاي اوليه به شماره F-OE-4-27/1
9-8- ليست استفاده كنند گان از وسايل كمك هاي اوليه به شماره F-OE-4-28/1
10-8- ليست شماره تلفن هاي داخلي و اضطراري به شماره F-OE-4-41/1
9- تغييرات : بازنگري صفرثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا