شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت ایزو


1-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي شناسايي و ارزيابي كليه ريسكها و خطرات ايمني و بهداشت و جنبه هاي زيست محيطي است كه سازمان بايد تحت كنترل داشته باشد و همچنين ثبت و نگهداري آنها به جهت بهبود عملكرد سيستم مديريت محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي خود و حصول اطمينان از انطباق با خط مشي سازمان مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت ها و خدمات و محصولات شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
- نمايندگان واحدها (كميته اجرايي) با همكاري نماينده مديريت در امور ايمني بهداشت و محيط زيست (سرپرست ايمني و بهداشت ) شركت نسبت به شناسايي جنبه هاي زيست محيطي و ريسكهاي ايمني و بهداشت واحد مربوطه در دوره هاي يكساله اقدام مي نمايد ایزو اين عمل از طريق آناليز فعاليت و تعيين ورودي و خروجي آن در هر واحد يا امور و استفاده از ماتريس شناسائي خطرات ( پيوست 1 ) و ماتريس جنبه هاي زيست محيطي ( پيوست 2 )، در فرم تعيين و ثبت و امتياز دهي جنبه ها و ريسك خطرات ( پيوست 3 ) ثبت مي گردد ایزو شناسايي جنبه ها و ريسك ها در سه حالت فعاليتهاي نرمال ، غير نرمال صورت مي گيرد ایزو
پس از شناسايي كليه جنبه ها و ريسكهاي شناسايي شده، از طريق روش FMEA كه در انتهاي اين روش به آن اشاره شده است، توسط نماينده واحد مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته و امتياز كسب شده براي هر مورد در فرم ( پيوست 3 ) ثبت مي گردد ایزو
- نتايج ارزيابي جنبه ها و ريسكها توسط نماينده مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و سطح جنبه بارز و سطح تحمل ريسك در سازمان تعيين مي گردد ایزو
نمايندگان واحدها با در نظر گرفتن سطح جنبه بارز و سطح تحمل تعيين شده براي ريسك ، جنبه هاي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل را در فرم ثبت جنبه هاي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل ثبت مي نمايند (پيوست 4) ایزو
سپس سرپرستان واحدها با همكاري نماينده مديريت با در نظر گرفتن جنبه هاي بارز و ريسكهاي غير قابل تحمل نسبت به ارائه اهداف و برنامه هاي پيشنهادي جهت كنترل جنبه هاي بارز زيست محيطي و ريسكهاي ايمني و بهداشت غير قابل تحمل اقدام نموده و اهداف و برنامه هاي پيشنهادي را در فرم فهرست اهداف و برنامه ها ( پيوست 5 ) و فرم تخصيص فعاليتها به تفكيك برنامه (پيوست 6) ثبت مي نمايند و تحويل نماينده مديريت قرار مي گيرد ایزو
كليه اهداف و برنامه هاي پيشنهادي واحدها در جلسه كميته راهبري مطرح گرديده و پس از تاييد و تخصيص بودجه جهت اجرا هر يك ، مسئولين اجرا و پايش و مهلت اجراي هر برنامه تعيين گرديده و جهت اجرا به افراد مرتبط ابلاغ می گردد ایزو
تبصره : در خصوص جنبه ها و ريسكهايي كه داراي الزام قانوني مي باشند بدون در نظر گرفتن امتياز نهايي، جنبه بارز و يا ريسك غير قابل تحمل در نظر گرفته مي شوند ایزو
هرگاه فعاليت ، تجهيزات و خدمات سازمان در پي گسترش و توسعه سازمان تغيير يابد، كليه جنبه ها و ريسكهاي جديد توسط نمايندگان واحدهاي مربوطه (كميته اجرايي )خارج از دوره شناسايي و ارزيابي شده و تحت كنترل قرار مي گيرند ایزو
روش شناسايي و ارزيابي جنبه ها و ريسكهاي ايمني و بهداشت :
ارزيابي ريسكها و جنبه ها با استفاده از روش FMEA و مطابق با مراحل زير صورت مي گيرد ایزو
پس از انجام تعيين وروديها و خروجيهاي هر فعاليت در سازمان، امتيازاتي براي كليه خطرات و جنبه هاي شناسايي شده براساس چهار پارامتر1- شدت ،2- دامنه انتشار و نسبت افراد در معرض 3- احتمال وقوع 4- قابليت كشف و كنترل ، مطابق با جداول زير تعلق مي گيرد ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا