نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي


1-هدف : هدف از اين روش اجرائي تشريح نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل در شركت خالص سازان روي و هم چنين نحوه پوشش شرايطي است كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي واهداف زيست محيطي و ايمني بهداشت مجموعه گردد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت هاي شركت خالص سازان روي زنجان در خصوص كليه فعاليت‌‌هاي موثر برنظام مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي را شامل مي‌شود ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
5-1- شناسايي و تعيين فعاليتها و عمليات مرتبط باجنبه هاي زيست محيطي بارزو خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل :
اين فعاليتها با استفاده از روش اجرايـــي شناسايـــي وارزيابـي جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي مشخص و ليستي از آنها تهيه مي گردد ایزو
5-2- تحت كنترل قرار دادن و يا در صورت نياز تدوين دستورالعملهاي مرتبط براي فعاليتها و عملياتي كه با جنبه هاي بارز زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي ارتباط دارند ایزو
كليه فعاليتها ، عمليات و خدماتي كه ممكن است داراي پيامد زيست محيطي بارز و يا خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحملي باشند بايد به شكلي برنامه ريزي شوند تا اطمنيان حاصل گردد كه تحت شرايط كنترل شده ، به انجام مي رسند ایزو به اين منظور بايد مشخص شود كه براي هر يك از فعاليتها ، خدمات و يا تجهيزات بارز (از ديدگاه زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي) اقدام كنترلي مناسب و يا در صورت نياز دستورالعمل خاصي از قبل وجود داشته باشد ایزو
يادآوري :
در صورتي كه فعاليتها يا عملياتي توسط پيمانكاران انجام مي شود و يا بهره برداري از تجهيزات و ماشين آلات توسط آنها صورت مي گيرد ، بطوريكه اين عمليات با خطرات ايمني بهداشت شغلي و جنبه هاي بارز زيست محيطي همراه است ، مي بايست الزامات زيست محيطي و ايمني بهداشت مرتبط با فعاليت هايشان مطابق ماتريس الزامات ايمني و بهداشت و محيط زيست پيمانكاران و تأمين كنندگان به ايشان جهت اجرا ابلاغ گردد ایزو بديهي است متولي واحد، مسئول نظارت برحسن اجراي الزامات پيمانكاران يا تأمين كنندگان را به عهده دارد ایزو
نكته : لازم به ذكر است كه ماتريس هاي الزامات در بدو قرارداد به صورت الحاقيه به كليه پيمانكاران ابلاغ مي گردد ایزو
6- سوابق : كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات :
1-7- دستور العمل ايمني ، بهداشت ، محيط زيست واحد ها به شماره W-OE-4-01/1
2-7- دستور العمل الزامات ايمني بازديد گان به شماره W-OE-4-02/1
3-7- دستور العمل مديريت انرژي به شماره W-OE-4-03/1
4-7- دستور العمل مديريت پسماند به شماره W-OE-4-04/1
5-7- دستور العمل صدور مجوز ايمني كار به شماره W-OE-4-05/1
6-7- دستور العمل طب كار به شماره W-OE-4-06/1
8- پيوست ها : ماتريس الزامات ، ايمني بهداشت و محيط زيست پيمانكاران و تأمين كنندگان به شماره F-OE-4-39/1 ایزو
9- تغييرات : بازنگري صفرثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا