تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص


1-هدف : هدف از تدوين اين روش ،تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص هاي قابل پايش و قابل اندازه گيري جهت حصول اطمينان از انطباق هريك از آنان با الزامات ايمني بهداشت شغلي و محيط زيست مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : اين روش اجرايی کليه فعاليتها و خدمات مرتبط با شركت خالص سازان روي را دربر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
5-1 اندازه گيري شاخص هاي كمي مرتبط با آلاينده هاي محيط زيست و عوامل زيان آور محيط كار
براين اساس كليه فاكتور هاي قابل اندازه گيري كه به فعاليت ها و خدمات مستقيم شركت مربوط شده و به نوعي موجب آلودگي محيط زيست و شرايط زيان آور محيط كار مي گردد ، شامل آلودگي هوا ، آب ، صوت ، ارتعاشات ، WBGT ، ميزان روشنايي ، پرتو ها وميدانهاي مغناطيسي ميبايست تحت نظارت ,واحد ايمني بهداشت به صورت ادواري(يك ساله) مورد اندازه گيري و تجزيه تحليل قرار گيرد ایزو
آلودگي هوا: شامل خروجي كليه دود كش هاي خطوط توليد، خروجي اگزوز خودرو هاي بنزين سوز متعلق به شركت و خروجي دودكش موتور خانه و ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو وگردو غبار محيطي در نواحي خاص و همچنين از ديد شرايط زيان آور شغلي دود و دمه ، بخارات مواد آلي و ایزو ایزو ایزو ایزو ایزومي باشد ایزو
آلودگي صوتي : شامل آلودگي صوتي و سرو صدا در كليه قسمت هايي از خطوط توليد كه به نحوي ايجاد آلودگي صوتي از ديدگاه زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي نمايد ایزو
آلودگي آب : شامل خروجي فاضلاب ها و شاخص هاي بهداشتي آب آشاميدني
تبصره : انجام‌ اندازه‌گيري‌ها عموما ‌با استفاده ازامكانات پيمانكاري‌ صورت‌ مي‌پذيرد(از طريق شركت پيمانكار معتمد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كار ) كه دراين رابطه ارائه سوابق كاليبراسيون تجهيزات مورد استفاده در اندازه گيريها از طريق پيمانكار الزامي است ایزو
5-2- پس از انجام اندازه گيري ، نتايج آنها توسط واحد ايمني بهداشت ، در فرم ثبت فاكتورهاي سنجش به شماره F-OE-5-04/1 ثبت مي گردد ایزو
در صورتيكه نتايج اندازه گيريهاي انجام شده در حد استاندارد باشد، در جهت حفظ و كنترل شرايط موجود، برنامه ريزي شده و كنترل جاري ادامه مي يابد ایزو ولي در هنگاميكه نتايج اندازه گيريها بالاتر از حد استاندارد باشد، واحد ايمني بهداشت موارد عدم انطباق را كاملا مورد تجزيه و تحليل قرار داده و راه كار لازم جهت رفع آنها را يا از طريق فرم اقدام اصلاحي / پيشگيرانه ، مطابق با روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و يا با تعريف يك برنامه مديريتي تعيين و اقدام مي نمايد ایزو
5-3-پايش روند پيشرفت اهداف خرد وكلان و برنامه هاي مرتبط با سيستم مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي :
نماينده مديريت، جهت پايش برنامه‌هاي مديريتي و اهداف خرد و كلان ضمن هماهنگي با واحدهاي ذيربط (مسوولين انجام پروژه/برنامه) و اخذ اطلاعات مورد نياز درموعد مقرر نسبت به تكميل ستونهاي مربوط به فعاليت‌ ، زمانبندي و درصد پيشرفت طبق‌برنامه درفرم اهداف و برنامه ها به شماره F-OE-5-05/1، اقدام نموده ، علل تأخير احتمالي پروژه را نيز از مسوول پروژه جويا و درفرم مذكور درج مي‌نمايد ایزو
5-4-بازرسي هاي سه ماهه :
به منظور نظارت بر اجراي صحيح عملكرد سيستم ،بازرسي هاي ادواري سه ماهه ايمني بهداشت ومحيط زيست توسط واحد ايمني بهداشت از مجموعه فعاليت ها ي شركت و عملكرد پيمانكاران صورت مي گيرد كه نتايج آن در چك ليست پايش عملكرد ايمني بهداشت و محيط زيست به شماره F-OE-5-03/1ثبت ميشود ایزو لازم به ذكر است چك ليست مذكور بر اساس دستور العمل ها و آيين نامه هاي ايمني بهداشت و محيط زيست تهيه مي گردد ایزو
بر اين اساس نتايج بازرسي ها به صورت گزارشات سه ماهه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و بر حسب مورد، جهت رفع عدم انطباق هاي مشاهده شده اقدام اصلاحي مناسب صورت مي گيرد ایزو
5-5- بازرسي هاي موردي
واحد ايمني بهداشت به صورت موردي و خارج از برنامه زمانبندي شده نيز بازرسي هاي ايمني بهداشت و محيط زيست را در سطح شركت انجام داده و موارد نا منطبق سيستم مديريت را در قالب گزارش ، نامه و يا اقدام اصلاحي و پيشگيرانه به واحدهاي مربوطه اعلام مي نمايد ایزو
6- سوابق: كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات : ندارد
8- پيوست ها :
-فرم ثبت فاكتور هاي سنجش به شماره F-OE-5-04/1
- چك ليست پايش عملكرد محيط زيست و ايمني ، بهداشت شغلي به شماره F-OE-5-03/1
- فرم اهداف و برنامه ها به شماره F-OE-5-05/1
9- تغييرات : بازنگري صفرثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا