پيش بيني ایزو برای ايمني ضد زنگپيش بيني ايمني ضد زنگ

دربسترمغازه پيش ازدرمان ،مااسيدها،بازها،محلولهاوغيره را بانقاط قوت متفاوت كنترل مي كنيم ایزوگاهي اوقات اين محصول بطورانفرادي شايدخطرنداشتته باشد ایزوامادركف مغازه دوياچندمحصول انفرادي بايكديگرواكنش مي دهندكه نتيجه اي راتوليدكنندكه ايمن نيست ایزوزماني كه مراقبت كافي تجربه نشده است،مااتفاقي براي آسيب درنظرمي گيريم ایزودراينجامواردبراي ايمني وجوددارند ایزوكه به اين مزاياي تجربه شخصي شماافزوده مي شوند ایزو

تجهيزات محافظتي شخصي: بايدبدون موادي كه به سرعت مقاوم به محلولهاي قوي اسيدهاوبازهاهستند،دركنارحلالهاساخته شوند ایزو
عينك هاي حفاظ دار: براي جلوگيري ازسوزش طراحي شده اند ایزونوارهارامحكم ببنديدتادرزگيري درمقابل صورت محكم شود ایزو
حفاظ پلاستيكي راپاك كنيدتاصورت را ازسوزش محافظت كند:حفاظ كامل صورت ایزواين محافظ چشمي نيست ایزوبه كلاه سخت متصل كنيد ایزو
كلاه سخت: سرراازريختن مايع محافظت مي كندوباحفاظ صورت استفاده شده است تابه حفاظت ازصورت وگردن كمك كند ایزو
دستكش مخصوص شانه :جهت محافظت ازقسمت بالاي دست وبازوها مي باشد ایزو
پيش بند: پوشش براي تنه بالاي بدن واندامهاي حياتي بايدتا بالاي چكمه ها براي حداكثرحفاظت پوشيده شود ایزو
(لباس شيميايي نيزشايدبه جاي پيش بندبه كاررود)
چكمه ها: مقاومت درمقابل موادشيميايي وممحافظت پاازگودالهاي مايعات همچنين ريختن مايعات تهيه شده است ایزو

تجهيزات اورژانسي: منبع داروي شستشوي چشم رانزديك دست نگهداريد،نزديك جائيكه كار،درحال انجام است ایزواگربه چشمتان ريخت فورا اقدامات زير راانجام دهيد:
1- پلكهاي خود رابازنگهداريدوچشمهارا به مدت حداقل 15 دقيقه بافشاربشوئيد ایزو
2- نكات پزشكي راسريع بيابيد ایزو
دوش ايمني:براي پوست كه درمعرض آن است،فورا:
1- لباسهارادرآوريدوباآب شستشودهيد ایزو
2- درجستجوي نكات پزشكي باشيد ایزوثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • ISO
    ایزو چیست ؟,مزایای اخذ ایزو,ایزو 9001,ایزو 14001,گواهینامه ایزو,
  • مشاوره ISO
    مشاوره iso,مشاوره ISO 9001,مشاوره ISO 18001,مشاوره ISO 14001,مشاوره ISO 22000,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا